Disclaimer

De volgende disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.studiopaper.nl:

  1. Algemeen: De inhoud van de website www.studiopaper.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig, actueel en accuraat is. Studio Paper aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website of de informatie die daarop wordt verstrekt.

  2. Intellectuele eigendomsrechten: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de website, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, ontwerpen en software, berusten bij Studio Paper of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Paper gebruik te maken van deze inhoud op welke wijze dan ook.

  3. Externe links: De website www.studiopaper.nl kan links bevatten naar externe websites. Studio Paper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

  4. Wijzigingen: Studio Paper behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website www.studiopaper.nl op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Hoewel wij streven naar een continue beschikbaarheid van de website, kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken zal functioneren.

  5. Toepasselijk recht: Op het gebruik van de website www.studiopaper.nl is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door het gebruik van de website www.studiopaper.nl verklaar je akkoord te gaan met deze disclaimer. Indien je niet akkoord gaat met deze disclaimer, verzoeken wij je geen gebruik te maken van de website.

/cookies